КМС 736-96 Жеңил автомобильдер, оңдоого кабыл алуу, автосервистин ишканаларында оңдоо жана оңдоодон чыгаруу. Техникалык шарттар.

Баасы
618 сом

КМС 1340:2018 Калкты социалдык жактан тейлөө Aялдарга карата консультациялык-алдын алуу борборлорунун социалдык кызматтары

Баасы
618 сом