Көп сатылуучу

КМС ГОСТ Р ИСО 9000:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Негизи абалы жана сөздүк

Баасы
484 сом

ГОСТ EN 13684-2020

Баасы
484 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 9001:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Талаптар.

Баасы
484 сом

КМС 1.19:2020 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАНДАРТТАШТЫРУУ СИСТЕМАСЫ. МАМЛЕКЕТТИК КЛАССИФИКАТОР. Иштеп чыгуу жана сактоо. Жалпы жоболор

Баасы
484 сом

ГОСТ ISO IEC 17025:2019

Баасы
484 сом

КМС ISO 31000:2010 Тобокендыктин менеджменти. Принцептер жана жетектөөчу көрсөтмөлөр

Баасы
484 сом

КМС 1.5:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Баяндоо, тариздөө жана белгилөө эрежеси.

Баасы
484 сом

КМС 1.4:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Уюмдардын стандарттары. Жалпы жоболор.

Баасы
484 сом

КМС 1.2:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Иштеп чыгуунун, бекитүүнүн, жаңыртуунун жана алып салуунун эрежеси. Жалпы талаптар

Баасы
484 сом

Жакында кошулгандар

ГОСТ Р 12.4.217-2000

Баасы
484 сом

ГОСТ Р 12.4.212-99 (ИСО 4869-2-94)

Баасы
484 сом

ГОСТ Р 12.4.211-99 (ИСО 4869-1-89)

Баасы
484 сом

ГОСТ Р 12.4.200-99

Баасы
484 сом

ГОСТ Р 12.4.188-2000

Баасы
484 сом

ГОСТ Р 12.4.187-97

Баасы
484 сом

ГОСТ Р 12.4.185-99

Баасы
484 сом

ГОСТ Р 12.2.133-97

Баасы
484 сом