Көп сатылуучу

КМС ГОСТ Р ИСО 9000:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Негизи абалы жана сөздүк

Баасы
618 сом

ГОСТ EN 13684-2020

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 9001:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Талаптар.

Баасы
618 сом

КМС 1.19:2020 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАНДАРТТАШТЫРУУ СИСТЕМАСЫ. МАМЛЕКЕТТИК КЛАССИФИКАТОР. Иштеп чыгуу жана сактоо. Жалпы жоболор

Баасы
618 сом

КМС ISO 31000:2010 Тобокендыктин менеджменти. Принцептер жана жетектөөчу көрсөтмөлөр

Баасы
618 сом

КМС 1.5:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Баяндоо, тариздөө жана белгилөө эрежеси.

Баасы
618 сом

КМС 1.4:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Уюмдардын стандарттары. Жалпы жоболор.

Баасы
618 сом

КМС 1.2:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Иштеп чыгуунун, бекитүүнүн, жаңыртуунун жана алып салуунун эрежеси. Жалпы талаптар

Баасы
618 сом

Жакында кошулгандар

ГОСТ ISO 19085-14-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 3126-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 2772-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ 35033-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ 35032-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ 35025-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ 35021-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ 35016-2023

Баасы
618 сом