Көп сатылуучу

КМС ГОСТ Р ИСО 9000:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Негизи абалы жана сөздүк

Баасы
618 сом

ГОСТ EN 13684-2020

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 9001:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Талаптар.

Баасы
618 сом

КМС 1.19:2020 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАНДАРТТАШТЫРУУ СИСТЕМАСЫ. МАМЛЕКЕТТИК КЛАССИФИКАТОР. Иштеп чыгуу жана сактоо. Жалпы жоболор

Баасы
618 сом

КМС ISO 31000:2010 Тобокендыктин менеджменти. Принцептер жана жетектөөчу көрсөтмөлөр

Баасы
618 сом

КМС 1.5:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Баяндоо, тариздөө жана белгилөө эрежеси.

Баасы
618 сом

КМС 1.4:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Уюмдардын стандарттары. Жалпы жоболор.

Баасы
618 сом

КМС 1.2:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Иштеп чыгуунун, бекитүүнүн, жаңыртуунун жана алып салуунун эрежеси. Жалпы талаптар

Баасы
618 сом

Жакында кошулгандар

ГОСТ Р ИСО 13408-1-2000

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51193-2009

Баасы
678 сом

ГОСТ Р ИСО 15032-2001

Баасы
678 сом

ГОСТ Р ИСО 5832-12-2009

Баасы
678 сом

ГОСТ Р ИСО 10651.3-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51867-2002

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51831-2001

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51745-2001

Баасы
678 сом