Көп сатылуучу

КМС ГОСТ Р ИСО 9000:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Негизи абалы жана сөздүк

Баасы
678 сом

ГОСТ EN 13684-2020

Баасы
678 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 9001:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Талаптар.

Баасы
678 сом

КМС 1.19:2020 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАНДАРТТАШТЫРУУ СИСТЕМАСЫ. МАМЛЕКЕТТИК КЛАССИФИКАТОР. Иштеп чыгуу жана сактоо. Жалпы жоболор

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO IEC 17025:2019

Баасы
678 сом

КМС ISO 31000:2010 Тобокендыктин менеджменти. Принцептер жана жетектөөчу көрсөтмөлөр

Баасы
678 сом

КМС 1.5:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Баяндоо, тариздөө жана белгилөө эрежеси.

Баасы
618 сом

КМС 1.4:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Уюмдардын стандарттары. Жалпы жоболор.

Баасы
618 сом

КМС 1.2:2017 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы. Улуттук стандарттар. Иштеп чыгуунун, бекитүүнүн, жаңыртуунун жана алып салуунун эрежеси. Жалпы талаптар

Баасы
678 сом

Жакында кошулгандар

КМС ISO 8536-13:2022 МЕДИЦИНАЛЫК ҮЧҮН ИНФУЗИЯЛЫК АППАРАТТАР 13 бөлүк Градуирдөө бир жолу колдонуучу суйуктуктун агымынын регулятору. (ISO 8536-13:2016, IDT)

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 58596:2022 ТОПУРАКТАР Жалпы азотту аныктоо ыкмалары

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 58595:2022 ТОПУРАКТАР Үлгүү тандоо

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 54000:2022 ОРГАНИКАЛЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР САПРОПЕЛДЕР Жалпы техникалык шарттар

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 53117:2022 МАЛ ЧАРБАСЫНДА КАЛДЫКТАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ ОРГАНИКАЛЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР Техникалык шарттар

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 50689:2022 Топурактар ЦИНАО модификациясында Григг ыкмасы менен молибдендин кыймылдуу бирикмелерин аныктоо

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 50688:2022 ТОПУРАКТАР ЦИНАО модификациясында Бергер жана Труог ыкмасы менен бор кыймылдуу кошулмаларын аныктоо

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 50685:2022 ТОПУРАКТАР ЦИНАО модификациясында Крупский жана Александрованын ыкмасы менен маргеництин кыймылдуу кошулмаларын аныктоо

Баасы
618 сом