01.140.30 Документы в управлении, торговле и промышленности

КМС 1.19:2020 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАНДАРТТАШТЫРУУ СИСТЕМАСЫ. МАМЛЕКЕТТИК КЛАССИФИКАТОР. Иштеп чыгуу жана сактоо. Жалпы жоболор

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 23
  • Баасы: 484 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

ГОСТ 30247.4-2022

Баасы
484 сом

ГОСТ 28759.11-2022

Баасы
484 сом

ГОСТ 28759.5-2022

Баасы
484 сом

ГОСТ 28759.3-2022

Баасы
484 сом

ГОСТ 28759.2-2022

Баасы
484 сом

ГОСТ 25776-2021

Баасы
484 сом

ГОСТ 23858-2019

Баасы
484 сом

ГОСТ 21014-2022

Баасы
484 сом