03.120.10 Управление качеством и обеспечение качества

КМС ГОСТ Р ИСО 9000:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Негизи абалы жана сөздүк

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 50
  • Баасы: 618 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

ГОСТ Р 51554-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51552-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51517-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51513-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51691-2008

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51637-2000

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003)

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51565-2012

Баасы
678 сом