КМС ГОСТ Р ИСО 2859-1:2023 Статистикалык ыкмалар АЛЬТЕРНАТИВДҮҮ БЕЛГИСИ БОЮНЧА ТАНДООНУН КОНТРОЛДОО ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ 1-бөлүк Сапаттын алгылыктуу деңгээлинин негизинде ырааттуу партияларды тандоонун контролдоо пландары

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 9000:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Негизи абалы жана сөздүк

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ISO 15189:2016 Медицина лабораториялары. Сапатына жана компетенттүүлүгүнө коюлган жеке талаптар

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 9001:2016 Сапат менеджментинин тутумдары. Талаптар.

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 9004:2020 Сапатты башкаруу Уюмдун сапаты. Мекемени туруктуу ийгиликке жетишүү боюнча жетекчилик.

Баасы
618 сом