03.120.10 Управление качеством и обеспечение качества

КМС ГОСТ Р ИСО 9004:2020 Сапатты башкаруу Уюмдун сапаты. Мекемени туруктуу ийгиликке жетишүү боюнча жетекчилик.

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 61
  • Баасы: 618 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

ГОСТ Р 58206-2018

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 57494-2017

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 56588-2015

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 56095-2014

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 56002-2014

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55985-2014

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55977-2014

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55971-2014

Баасы
678 сом