КМС 736-96 Жеңил автомобильдер, оңдоого кабыл алуу, автосервистин ишканаларында оңдоо жана оңдоодон чыгаруу. Техникалык шарттар.

Баасы
618 сом

КМС ISPM 10:2010 ӨНДΥРΥШТΥН ЭРКИН ОРДУН ЖАНА ӨНДΥРΥШТΥН ЭРКИН АЯНТЫН ОРНОТУУ БОЮНЧА ТАЛАПТАР

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004:2019 Маалыматтык технологиялар АВТОМАТТЫК ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТОПТОО ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ QR Code штрих-код символиканын өзгөчөлүгү

Баасы
618 сом

КМС ISO Guide 30:2012 СТАНДАРТТЫК YЛГYЛӨР ЧӨЙРӨСYНДӨГY ПАЙДАЛАНЫЛГАН ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

Баасы
618 сом

КМС ISPM 5:2010 ФИТОСАНИТАРДЫК ТЕРМИНДЕРДИН ГЛОССАРИЙИ

Баасы
618 сом

КМС ISO/IEC Guide 99:2012 Метрология боюнча эларалык сөздүк.Негизги жана жалпы түшүнүктөр жана тийиштүү терминдер(VIM)

Баасы
618 сом

КМС 1.20:2020 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы ТЕХНИКАЛЫК ШАРТТАР Иштеп чыгуу, жаңыртуу жана бекитүү тартиби

Баасы
618 сом

КМС 1.18:2020 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАНДАРТАШТЫРУУ СИСТЕМАСЫ ПРОДУКЦИЯНЫ КАТАЛОГИЗАЦИЯЛООНУН МАМЛЕКЕТТИК СИСТЕМАСЫНЫН НЕГИЗГИ ЖОБОЛОРУ Продукциянын каталогдук барактарын сунуш кылуу жана толтуруу эрежелери . Иштеп чыгуу, сактоо жана колдонуу

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 22308-1-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 18644-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 17491-5-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 17378-2-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 17131-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 17059-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 15614-1-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 11813-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 10605-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 9697-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 9606-1-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 8437-2-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 7252-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 6938-2022

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 6503-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 6486-2-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 4323-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 3856-1-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ ISO 685-2021

Баасы
618 сом

ГОСТ 34946-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ 33173.2-2023

Баасы
618 сом

ГОСТ 31973–2013

Баасы
618 сом

ГОСТ 30804.4.6–2002

Баасы
618 сом

ГОСТ 30733–2014

Баасы
618 сом