ГОСТ Р 51415-99 (ИСО 5530-4-91)

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51411-99 (ИСО 2171-93)

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51410-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51407-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51520-99

Баасы
678 сом

КМС ГОСТ Р 58095.4:2024 Газ бөлүштүрүрүүчү системалар ГАЗ КЕРЕКТӨӨ ТАРМАКТАРЫНА КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР 4-бөлүк Эксплуатациялоо

Баасы
618 сом

ГОСТ Р 51480-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51450-2010 (ИСО 10470:2004)

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51319-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51320-99

Баасы
678 сом

КМС ИСО/МЭК 15408-1:2024 Маалымат технологиялары КООПСУЗДУКТУ КАМСЫЗ КЫЛУУНУН МЕТОДДОРУ ЖАНА КАРАЖАТТАРЫ. МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН КООПСУЗДУГУН БААЛОО КРИТЕРИЙЛЕРИ 1-бөлүк Киришүү жана жалпы үлгү

Баасы
618 сом

КМС ИСО/МЭК 15408-2:2024 Маалымат технологияласы КООПСУЗДУКТУ КАМСЫЗ КЫЛУУНУН МЕТОДДОРУ ЖАНА КАРАЖАТТАРЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН КООПСУЗДУГУН БААЛОО КРИТЕРИЙЛЕРИ 2-бөлүк Коопсуздуктун функционалдык талаптары

Баасы
618 сом

ГОСТ Р 51383-2012

Баасы
678 сом

КМС ИСО/МЭК 15408-3:2024 Маалымат технологиялары Коопсуздукту камсыз кылуунун методдору жана каражаттары. Маалыматтык технологиялардын коопсуздугун баалоо критерийлери 3-бөлүк Коопсуздук талаптарын коргоо

Баасы
618 сом

ГОСТ Р 51367-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-80)

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51324.2.4-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51327.1-2010

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51324.2.3-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51324.2.1-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51324.1-2005

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51322.1-2011

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51321.5-2011

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51321.4-2011

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51321.2-2009

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51321.1-2007

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16.2.4:2003)

Баасы
678 сом

ГОСТ 19528-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19522-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19521-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19515-74

Баасы
618 сом