ГОСТ Р 51317.6.1-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51317.4.17-2000

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51317.4.16-2000

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51317.4.15-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51317.3.8-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51317.2.4-2000

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51314-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 51313-99

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 54148-2010 (ЕН 50366:2003)

Баасы
678 сом

ГОСТ 19498-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19493-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19480-89

Баасы
618 сом

ГОСТ 19478-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19477-74

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 70346:2024 КӨП КВАРТИРАЛУУ ТУРАК ЖАЙЛАРДЫН «ЖАШЫЛ» СТАНДАРТТАРЫ Долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоонун методикасы жана критерийлери

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО 50001:2024 ЭНЕРГИЯНЫ БАШКАРУУ СИСТЕМАЛАРЫ Колдонуу боюнча талаптар жана көрсөтмөлөр

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 59658:2024 МЕТАЛЛ КАПТООЧУ КАССЕТАЛАР УЧУН МАТЕРИАЛДАР АСМА ФАСАД СИСТЕМАЛАРЫНЫН ДОЛБООРЛОРУ Жалпы техникалык талаптар

Баасы
618 сом

КМС 771:2024 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЖЕЛЕГИ Жалпы техникалык шарттар

Баасы
618 сом

КМС СТБ 962:2024 КАЙЫҢ ШИРЕСИ Жалпы техникалык шарттар

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 58726:2024 ПОЛИМЕРДИК ЖАНА РЕЗИНА ПЛИТКАЛАРЫ МЕНЕН ЖАБУУ Техникалык шарттар

Баасы
618 сом

ГОСТ 19465-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19459-87

Баасы
618 сом

ГОСТ 19451-93

Баасы
618 сом

ГОСТ 19450-93

Баасы
618 сом

ГОСТ 19449-93

Баасы
618 сом

ГОСТ 19445-93

Баасы
618 сом

ГОСТ 19442-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19441-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19440-94

Баасы
618 сом

ГОСТ 19439.3-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19439.2-74

Баасы
618 сом

ГОСТ 19438.0-80

Баасы
618 сом