01.110 Техническая документация на продукцию

ГОСТ 3.1405-86

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 9
  • Баасы: 618 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

КМС ISO 8536-13:2022 МЕДИЦИНАЛЫК ҮЧҮН ИНФУЗИЯЛЫК АППАРАТТАР 13 бөлүк Градуирдөө бир жолу колдонуучу суйуктуктун агымынын регулятору. (ISO 8536-13:2016, IDT)

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 58596:2022 ТОПУРАКТАР Жалпы азотту аныктоо ыкмалары

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 58595:2022 ТОПУРАКТАР Үлгүү тандоо

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 54000:2022 ОРГАНИКАЛЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР САПРОПЕЛДЕР Жалпы техникалык шарттар

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 53117:2022 МАЛ ЧАРБАСЫНДА КАЛДЫКТАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ ОРГАНИКАЛЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР Техникалык шарттар

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 50689:2022 Топурактар ЦИНАО модификациясында Григг ыкмасы менен молибдендин кыймылдуу бирикмелерин аныктоо

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 50688:2022 ТОПУРАКТАР ЦИНАО модификациясында Бергер жана Труог ыкмасы менен бор кыймылдуу кошулмаларын аныктоо

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р 50685:2022 ТОПУРАКТАР ЦИНАО модификациясында Крупский жана Александрованын ыкмасы менен маргеництин кыймылдуу кошулмаларын аныктоо

Баасы
618 сом