01.040.17 Метрология и измерения. Физические явления (Словари)

КМС ISO/IEC Guide 99:2012 Метрология боюнча эларалык сөздүк.Негизги жана жалпы түшүнүктөр жана тийиштүү терминдер(VIM)

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 98
  • Баасы: 618 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

ГОСТ 17783-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17773-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17772-88

Баасы
618 сом

ГОСТ 17770-86

Баасы
618 сом

ГОСТ 17768-90

Баасы
618 сом

ГОСТ 17767-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17765-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17761-72

Баасы
618 сом