01.040.17 Метрология и измерения. Физические явления (Словари)

КМС ISO/IEC Guide 99:2012 Метрология боюнча эларалык сөздүк.Негизги жана жалпы түшүнүктөр жана тийиштүү терминдер(VIM)

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 98
  • Баасы: 618 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

ГОСТ Р 55312-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55304-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55260.1.6-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55234.1-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55221-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55159-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55153-2012

Баасы
678 сом

ГОСТ Р 55082-2012

Баасы
678 сом