35.040.01 Кодирование информации в целом

КМС ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004:2019 Маалыматтык технологиялар АВТОМАТТЫК ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТОПТОО ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ QR Code штрих-код символиканын өзгөчөлүгү

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 113
  • Баасы: 618 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

ГОСТ 17783-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17773-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17772-88

Баасы
618 сом

ГОСТ 17770-86

Баасы
618 сом

ГОСТ 17768-90

Баасы
618 сом

ГОСТ 17767-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17765-72

Баасы
618 сом

ГОСТ 17761-72

Баасы
618 сом